Leltár - Búcsú a huszadik századtól
Tallós Rita színházi estje
     
Szinopszis
     
 

Véget ért egy szörnyű évszázad, véget ért egy csodálatos évszázad. A monarchiától az új köztársaságig, a rádió feltalálásától a számítógépes világhálóig, a tüdővész legyőzésétől a génsebészetig és az AIDS-ig. Blériot repülésétől – London, Budapest, Drezda, Hirosima, Bagdad bombázásán át – a más naprendszereket kutató űrszondákig, a századelő anarchistáinak aprócska bombáitól a 2001. szeptember 11-i, New-York-i merényletig tartott. Ez mind a héj – de hol a mag?

A színész a lelkekben keresi a kor lenyomatát, írók, költők szavaival fogalmazza meg saját világát. Ady, Babits, Kosztolányi, Karinthy a 19. században születtek, József Attila, Radnóti, Nagy László,együtt a huszadikkal, 2000-re már mind halottak, az évszázad klasszikusai. A magam leltárát 27 költő, író szövegéből állítottam össze.  Félszáz vers és dal, Aranytól, Petőfitől, Weöres Sándorig, Karaffiáth-ig, napjainkig. Hogyan kerül Arany a 20. századba? Ott a helye. Radnóti, Ady, Pilinszky a háború poklában a Családi kör békéjét keresi. Arany békéje is válság, háború utáni béke. Ezt keressük mi is, ma is. 

Kétszer ötven perc, saját válogatásom. Emberélet - születéstől a halálig, és az évszázad: születés, gyermekkor, család, nők, szerelem, szakítás, küzdés, ars poetica, üldöztetés, háború, halál, újjászületés. Az irodalmi kánon veretes szövegei és könnyű, múlékonyabb dalok, slágerek, no meg talált tárgyak, töredékek. Hitem szerint minden tud hatni az emberre, a klasszikusok oly gyakran bamba pátosszal alázott szövegei is. A költő, író - ha zseni is - eleven, esendő emberként írt. Egy kőszobor gondolatai nem érdemelnek előadást. Megérteni a szöveget, ez a színész kötelessége. Értelmezni, hozzáadni saját gondolatait, érzéseit, pedig gyakorolt a joga. A színpad a párbeszéd helye a szerző, színész és a közönség között. A párbeszédben segítenek a színház tárgyai, a kellékek és díszletek.

Sohasem szavaltam. Verset mondtam, ahogyan azt gyerekként apámtól, Tallós Endrétől hallottam.

Egyszemélyes színház, egyedül a színpadon, huszonhét költővel, színész-legendák és egy évszázad emlékeivel. No meg, egy remek fiatal zongoristával. Azoknak, akik színpadon szerettek meg és azoknak is, akik csak a Jóban-Rosszban határozott üzletasszonyaként, Helen Tanakis-ként  ismernek - valami más...

Tallós Rita

Zongorán kísér: Gonda László

És a költők:

 
         
  József Attila Petőfi Sándor Ady Endre  
  Janikovszky Éva Fodor Ákos Heltai Jenő  
  Kosztolányi Dezső B. Radó Lili Juhász Gyula  
  Szabó Lőrinc Szabó Ila Bella István  
  Radnóti Miklós Szabó Éva Babits Mihály  
  Pilinszky János Romhányi József Arany János  
  Szabó T. Anna Boda Magdolna Nagy László  
  Rab Zsuzsa Weöres Sándor Karinthy Frigyes  
  Szilágyi Domokos Pártos Csilla Karaffiáth Orsolya  
     
  vissza